Zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách

Děkujeme Vám za návštěvu našich webových stránek a za Váš zájem o naši společnost. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Níže Vás v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) informujeme o nakládání s Vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek na adrese www.femannose.cz. 
Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytnout jakékoli osobní údaje. Pokud naše webové stránky používáte pouze pro informační účely, nezpracováváme žádné osobní údaje, s výjimkou údajů, které Váš prohlížeč přenáší, aby Vám umožnil návštěvu webových stránek.

I. Správce

M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o.  
Želetavská 1449/9, Michle  
140 00 Praha 4
IČO: 04746597 DIČ: CZ04746597
E-mail: office@klosterfrau.com

II. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Alexander Bugl
Bugl & Kollegen Gesellschaft für Datenschutz und Informationssicherheit mbH
Eifelstraße 55
93057 Regensburg
Telefon: +49 941 630 49 789
E-mail: Datenschutz.buglundkollegen@klosterfrau.de

III. Účely a právní základy zpracování údajů

1. Technické zajištění webových stránek

Pro účely technického zajištění webových stránek je nezbytné, abychom od Vás zpracovávali určité automaticky přenášené informace, aby Váš prohlížeč mohl zobrazit naše webové stránky a Vy jste je mohli používat. Jedná se o technické informace, které jsou automaticky shromažďovány při každé Vaší návštěvě našich webových stránek a ukládány do protokolových souborů našeho serveru, jako např:

 • IP adresa
 • Typ/verze prohlížeče (např.: Firefox 59.0.2 (64 bitů))
 • Jazyk prohlížeče (např.: čeština)
 • Použitý operační systém (např.: Windows 10)
 • Vnitřní rozlišení okna prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Aktivace Javascriptu
 • Java Zapnuto / Vypnuto
 • Soubory cookie Zapnuto / Vypnuto
 • Hloubka barev
 • Referral
 • Doba přístupu

Kromě toho používáme soubory cookie, abychom Vám zpřístupnili naše webové stránky k používání. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do internetového prohlížeče nebo internetovým prohlížečem do Vašeho koncového zařízení při otevření webové stránky. Soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jedinečnou identifikaci prohlížeče při opětovném otevření webové stránky. Tyto soubory cookie používáme výhradně k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naše webové stránky a jejich technické funkce. Některé funkce našich webových stránek nelze bez použití souborů cookie nabízet. V souborech cookie se ukládají a předávají nám následující informace: ID souborů cookie, příp. přihlašovací údaje.  

Jedná se o technické cookies, které

 • slouží k technickému ukládání údajů a přístupu k nim za účelem přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo
 • jsou nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.

Vaše informace shromážděné prostřednictvím výše uvedených souborů cookie nebudeme používat k vytváření uživatelských profilů ani k vyhodnocování Vašeho chování při prohlížení.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem technického zajištění našich webových stránek na základě následujících právních důvodů:  

 • k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, abychom Vám mohli technicky poskytnout webové stránky. Naším oprávněným zájmem je, abychom Vám mohli poskytnout atraktivní, technicky funkční a uživatelsky přívětivé webové stránky, jakož i přijmout opatření na ochranu našich webových stránek před kybernetickými riziky a zabránit tomu, aby naše webové stránky představovaly kybernetické riziko pro třetí strany.

2. Zpracování pro účely analýzy, reklamy a remarketingu

Pro účely reklamy a remarketingu používáme soubory cookie a nástroje vysvětlené níže.

Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud jste nám k tomu dali souhlas. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Po udělení souhlasu jej můžete s účinností do budoucna zcela nebo částečně odvolat tak, že přejdete na stránku cookie, znovu otevřete „nastavení souborů cookies“ a změníte svůj výběr.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC („Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na Vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o Vašem používání webových stránek, jako např.

 • typ/verze prohlížeče,
 • použitý operační systém,
 • URL odkazu (dříve navštívená stránka),
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas požadavku serveru,

jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Službu Google Analytics jsme na těchto webových stránkách rozšířili také o kód „anonymizeIP“. Ten zaručuje maskování Vaší IP adresy, takže všechny údaje jsou shromažďovány anonymně. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek.

Zásuvný modul prohlížeče

Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že Vaše IP adresa je společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Správce značek (tagů) Google

Na našich webových stránkách používáme Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat značky (tagy) webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní. Samotná služba Google Tag Manager, která implementuje značky, je bez cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Služba Google Tag Manager se stará o spouštění dalších značek, které zase mohou shromažďovat údaje. Služba Google Tag Manager k těmto údajům nepřistupuje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává tato deaktivace v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí služby Google Tag Manager.

Facebook Pixel

V rámci naší online prezentace se pro účely analýzy, optimalizace a ekonomického provozu naší online prezentace používá tzv. „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dříve Facebook Ireland Ltd.) (dále jen „Facebook“). Pomocí Facebook pixelu je možné, aby Facebook určil návštěvníky naší online prezentace jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook ads“). Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci zásad používání údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o pixelu Facebooku a jeho fungování můžete získat v nápovědě společnosti Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Chcete-li nastavit, které typy reklam se Vám budou v rámci Facebooku zobrazovat, můžete navštívit stránku zřízenou společností Facebook a postupovat podle tam uvedených pokynů týkajících se nastavení reklamy založené na používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.  

3. Odkazy na sociální média

Na našich webových stránkách mohou být integrovány odkazy na externí služby, jako je Facebook, Instagram, Pinterest a Mapy Google. Po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na stránku příslušného poskytovatele, tj. teprve poté budou informace o uživateli přeneseny k příslušnému poskytovateli. Informace o tom, jak je s Vašimi údaji nakládáno při používání webových stránek jiných poskytovatelů, naleznete v příslušných oznámeních o ochraně osobních údajů.

4. Zásuvné moduly a nástroje

5. Aktivní používání webových stránek

Kromě čistě informačního využití našich webových stránek můžete naše webové stránky využívat také aktivně. Kromě výše popsaného zpracování Vašich osobních údajů pro čistě informační účely pak budeme zpracovávat i další Vaše osobní údaje, jak je popsáno níže.

Kontaktní požadavky

Abychom mohli zpracovávat a odpovídat na Vaše dotazy, které jste nám zaslali, např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na naši e-mailovou adresu, zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete. V každém případě se jedná o Vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom Vám mohli zaslat odpověď, a také o další informace, které nám v rámci své komunikace zašlete.

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom mohli reagovat na žádosti o kontakt, a to za účelem ochrany našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR; naším oprávněným zájmem je odpovídajícím způsobem reagovat na žádosti o kontakt.

6. Kategorie příjemců

V našich společnostech mají k Vašim osobním údajům přístup pouze ti zaměstnanci, kteří je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností. Vaše údaje budou předávány externím subjektům pouze v případě, že to povoluje nebo vyžaduje zákon, nebo pokud jste k tomu dali souhlas.

Níže uvádíme kategorie externích příjemců vašich údajů:

 • Přidružené společnosti v rámci skupiny společností, pokud pro nás působí jako poskytovatelé služeb a poskytují např. IT služby, pokud je to nezbytné pro poskytování našich služeb nebo pokud potřebují údaje pro plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo na základě našich oprávněných zájmů.
 • Soukromé subjekty mimo skupinu, jako jsou zejména online mediální agentury, které nás podporují při provádění reklamních opatření na našich webových stránkách, a poskytovatelé IT služeb, kteří nás podporují mimo jiné při provozu, správě a údržbě našich webových stránek.

Veřejné orgány a instituce, pokud jsme k tomu ze zákona povinni. V rámci naší zákonné povinnosti například hlásíme nahlášené závady v kvalitě našich výrobků (např. reklamace a padělky) státním orgánům odpovědným za společnosti skupiny Klosterfrau. V rámci našich zákonných povinností hlásíme údaje, které jsme shromáždili v průběhu neintervenčních studií nebo pozorovacích studií, příslušným orgánům, kterým jsme povinni je hlásit.

7. Převod do třetí země

Do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor (tzv. třetích zemí) předáváme údaje pouze v případě, že je to nezbytné, zákonem povolené nebo vyžadované, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo v rámci pověřeného zpracování.

Pokud jsou využíváni poskytovatelé služeb ve třetí zemi, jsou povinni dodržovat úroveň ochrany údajů v Evropě tím, že souhlasí se standardními smluvními doložkami EU. Případně předáváme údaje na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

Další informace Vám poskytne náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

8. Doba uchování

Při používání našich webových stránek pro čistě informační účely uchováváme Vaše osobní údaje na našich serverech výhradně po dobu Vaší návštěvy našich webových stránek. Po opuštění našich webových stránek budou vaše osobní údaje okamžitě vymazány.
Pokud aktivně používáte naše webové stránky, uchováme Vaše osobní údaje po dobu zodpovězení Vašeho požadavku.

Osobní údaje, které souvisejí se zpracováváním cookies, uchováváme po dobu, která je uvedená v Nastavení souborů cookies. Osobní údaje pro účely přímého marketingu uchováváme po dobu 3 roky od Vašeho posledního nákupu, nebo po udělení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodního sdělení, pokud dříve neodvoláte svůj souhlas nebo neodmítnete zasílání obchodních sdělení. Po odvolání Vašeho souhlasu nebo odmítnutí zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu, kterou nám ukládá právní předpis.

9. Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte podle zákonných podmínek nárok na následující práva, která můžete vůči nám uplatnit:

Právo na přístup: V případě, že tomu tak je, máte v rámci článku 15 GDPR rovněž právo získat informace o těchto osobních údajích, jakož i některé další informace (včetně účelů zpracování, kategorií osobních údajů, příjemci nebo kategorií příjemců, plánované doby uložení, původu údajů, použití automatizovaného rozhodování a v případě předání do třetí země i vhodných záruk) a kopii vašich údajů.

Právo na opravu: V souladu s čl. 16 GDPR máte právo požadovat, abychom opravili osobní údaje, které o Vás uchováváme, pokud jsou nepřesné nebo nesprávné.

Právo na výmaz: Za podmínek stanovených v čl. 17 GDPR požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají. Právo na výmaz neexistuje, mimo jiné pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro (i) výkon práva na svobodu projevu a informací, (ii) splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. zákonná povinnost uchovávat záznamy) nebo (iii) uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo za podmínek čl. 20 GDPR požadovat, abychom Vám předali osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

Právo na odvolání souhlasu: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna.

Informace o Vašem právu vznést námitku podle čl. 21 GDPR

 1. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (zpracování údajů na základě rovnováhy zájmů) nebo čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR (zpracování údajů ve veřejném zájmu), pokud k tomu existují důvody vyplývající z Vaší konkrétní situace. To platí i pro profilování na základě tohoto ustanovení ve smyslu čl. 4 č. 4 GDPR.
  Pokud vznesete námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
 2. V jednotlivých případech zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem přímé reklamy. Pokud si nepřejete dostávat reklamu, máte právo kdykoli vznést námitku; to platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou reklamou spojeno. Tuto námitku budeme do budoucna respektovat.
  Vaše údaje již nebudeme zpracovávat pro účely přímého marketingu, pokud proti zpracování pro tyto účely vznesete námitku.

Žádosti o uplatnění svých výše uvedených práv na ochranu údajů můžete adresovat buď nám prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů správce údajů, nebo našemu externímu pověřenci pro ochranu osobních údajů prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje GDPR.

10. Rozsah Vašich povinností poskytovat údaje

V zásadě nejste povinni nám své osobní údaje poskytovat. Pokud tak však neučiníte, může se stát, že Vám nebudeme schopni poskytnout naše webové stránky v plném rozsahu a bez technických chyb a nebudeme schopni odpovědět na Vaše dotazy, které jste nám zaslali. Osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro výše uvedené účely zpracování, jsou označeny symbolem „*“ nebo jiným znakem jako povinné informace.

11. Neexistence automatizovaného rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování)

Nepoužíváme žádné postupy pro čistě automatizované rozhodování v jednotlivých případech (včetně profilování) podle čl. 22 GDPR.

Stav: květen 2023

Máte dotaz k přípravku FEMANNOSE® P ProDuo?

Napište nám, rádi Vám pomůžeme.

M.C.M. Klosterfrau Healthcare s.r.o.
Želetavská 1449/9,
140 00 Praha 4

Kontaktujte nás!